Nabór na rok szkolny 2021/2022

 

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie

 

Oto kilka ważnych informacji dotyczących naboru.

 

Po wypełnieniu wniosku online należy:

  1. Złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające  spełnianie kryteriów.

 

  1. Przekazanie dokumentów może nastąpić poprzez:
  2. a) dostarczenie w zamkniętej kopercie podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów w wersji papierowej do przedszkola;

 

  1. b) wysłanie podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów w wersji papierowej do przedszkola np. poprzez pocztę polską.

 

Przedszkole nr 58

Niecała 20

85-516 Bydgoszcz

 

  1. W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy/uczelni zaświadczenia o zatrudnieniu/nauce w trybie stacjonarnym, należy poinformować przedszkole o późniejszym dostarczeniu dokumentów.

 

  1. Dokumenty potwierdzające spełnienie tzw. kryteriów ustawowych składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

 

 

Top
Używamy plików cookies, aby poprawić naszą stronę internetową. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej oznacza ich akceptację. Więcej ...