Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

 

Przedszkole nr 58 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 58.

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 1. dołączone linki otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów strony internetowej:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 3. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Przedszkole Nr 58
ul. Niecała 20
85-516 Bydgoszcz
tel.: 523272004
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Malwina Sobczak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 697 912 435. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna Przedszkola nr 58 w Bydgoszczy

Budynek Przedszkola nr 58 znajduje się przy ul. Niecałej 20 w Bydgoszczy

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
  Wejście główne od ul. Niecałej 20. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd - brak schodów. Strefa kontroli przy furtce oraz przy wejściu głównym - domofon. Czytnik kart dzieci - przy wejściu głównym. Cztery wejścia boczne - ewakuacyjne. Przy dwóch wejściach bocznych widocznych od frontu budynku - podjazdy. Przy pozostałych dwóch wejściach bocznych - po  2 schody. W każdej sali zająć wyjście ewakuacyjne bezpośrednio na teren ogrodu przedszkolnego - po 2 schody - łącznie 5 wyjść ewakuacyjnych bezpośrednio z sal zajęć.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
  Budynek jednokondygnacyjny - brak schodów, wind w środku budynku. Przestronny hol główny oraz szatnie dla dzieci.
 3. Dostępność dostosowań, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  Podjazd przy wejściu głównym oraz przy dwóch wejściach bocznych - ewakuacyjnych.
 4. Miejsca parkingowe i sposób korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Parking samochodowy ogólnodostępny bezpłatny. Brak miejsc dedykowanych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Prawo dostępu z psem asystującym i ewentualne uzasadnienia o ograniczeniu.
  Brak przeciwskazań.
 6. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Nie ma.

 

 

Top
Używamy plików cookies, aby poprawić naszą stronę internetową. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej oznacza ich akceptację. Więcej ...