Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu polega na:

  • rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych dziecka,
  • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków wynikających z różnorodnych ich potrzeb.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele prowadzący zajęcia oraz specjaliści; w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, we współpracy z:

  1. rodzicami;
  2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
  3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
  4. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.


Formy oraz zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu regulują następujące przepisy:


Top
Używamy plików cookies, aby poprawić naszą stronę internetową. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej oznacza ich akceptację. Więcej ...