Przedszkole

Tytułem wstępu...

W czasach wysokiego przyrostu naturalnego brakowało w grodzie nad Brdą i Wisłą miejsc w przedszkolach.

Z artykułów prasowych z tamtych czasów wynika, że nasza placówka była około 70 przedszkolem w Bydgoszczy, jednym z pięciu oddawanych do użytku w roku szkolnym 1980-1981. Budynek opisywano jako "obiekt typu szwedzkiego, złożony z 2 pawilonów z łącznikiem, pięciooddziałowy". W pracach wykończeniowych placówki brali udział rodzice pierwszych przedszkolaków.

Pewne opóźnienia budowlane spowodowały, że obiekt został oddany do użytku 3 listopada 1980 roku. Rozpoczęło w nim edukację 156 dzieci w pięciu grupach i co ciekawe tylko 50 z nich było mieszkańcami naszego osiedla.

Dyrektorem placówki była wówczas mgr Alicja Rudowska.

przedszkole nr 58 w Bydgoszczy

Dzień dzisiejszy...

Dziś do naszego przedszkola uczęszcza corocznie 125 dzieci. W bieżącym roku jest utworzonych pięć 25 osobowych grup. Mamy przekonanie, że zapewniamy naszym wychowankom miłą, pogodną atmosferę, dobrą zabawę i harmonijny rozwój.

Pedagogika zakłada dziś, że właściwą osobą, poza oczywiście rodzicami, która towarzyszy dziecku w odkrywaniu własnej interpretacji świata i własnych wartości, jest akceptujący dziecko, kierujący się w swoim postępowaniu miłością i dobrocią, prawdomówny, szanujący godność dziecka i będący autorytetem moralnym nauczyciel.

Staramy się dorównać w każdym naszym działaniu tym założeniom!

Nasze przedszkole od kilku lat współpracuje z wydawnictwem DIDASKO, wykorzystuje Program autorstwa Ryty Folejewskiej "ROŚNIJ z DIDASKO" dostosowany do PODSTAWY PROGRAMOWEJ z 2012 roku późniejszymi zmianami.

Wielką zaletą programu jest to, że kładzie nacisk na potencjał drzemiący w każdym dziecku, zakłada edukację wspierającą rozwój każdego dziecka, kładzie nacisk na takie wartości rozwojwe, jak: zdolność obserwacji, pamięć, koncentrację, ciekawość, wyobrażnię, poznawanie zjawisk, potrzebę wyjaśniania, twórcza postawa, satysfakcja i radośc z rozwiązywania problemów, indywodualnośc myślenia i działania.

Program akcentuje indywidualność każdego dziecka, zarówno tego ze szczególnymi zdolnościami, jak i tego które ma pewne deficyty rozwojowe i trudniej osiąga pewne umiejetności. A wszystko po to, by dziecko - absolwent przedszkola - było sprawne i zdrowe, świadome swoich kompetencji i możliwości, posiadało odpowiednią wiedzę, by było uspołecznione.

Od kilku lat współpracujemy z Teatrem "Vaśka" i "Mag-Ma", Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, Filharmonią Pomorską, pedagogiem, psychologiem, logopedą, Radami Osiedla Piaski i Jachcice, Szkołą Podstawową Nr 36, Gimnazjum Nr 28, Kujawsko Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej, Centrum Edukacji Nauczycieli... U nas odbywają się warsztaty dla nauczycieli i szkolenia, a studenci uczą się u nas pracy z dziećmi.

W naszej placówce organizujemy konkursy i przeglądy z udziałem naszych wychowanków i dzieci z innych placówek, realizujemy innowacje, a także bierzemy udział w projektach realizowanych w ramach projektów eTwinning - Europejskiej Współpracy Szkół.

Od kilku lat nasze projekty edukacyjne uzyskują akceptację komisji i rokrocznie otrzymywaliśmy na nasze działania, dofinansowanie z puli Bydgoskich Grantów Oświatowych.


Wszystkich zainteresowanych tym, co się dzieje w przedszkolu - zapraszam do obejrzenia plakatu informacyjnego o naszej placówce :)

Prosimy o cierpliwość - plik długo się "ładuje" ze względu na ilość zdjęć:) Iwona Wolf

Top
Używamy plików cookies, aby poprawić naszą stronę internetową. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej oznacza ich akceptację. Więcej ...